Downloads

Links

Stadt Schnaittenbach: www.schnaittenbach.de

Krippenfreunde Amberg eV: www.krippenfreunde-amberg.de

Krippenfreunde Vilseck eV: www.krippenfreunde-vilseck.de

Verband Bayerische Krippenfreunde: www.krippenfreunde-bayern.de

Krippenbauschule Garmisch-Partenkirchen: www.shg-gap.de/fuenf-schulen/krippenbauschule

Landesverband Tiroler Krippenfreunde:
Aktuelles – Verband der Tiroler Krippenfreunde – Innsbruck (krippe-tirol.at)